Image of Saji from the film when he calls to his brother to take him to the doctor. Text reads "Don't hesitate to call, Saji" in Malayalam, and the helpline number for mental health

മാനസികാരോഗ്യവും സമീപകാല മലയാള സിനിമയും: ചില സംവാദങ്ങൾ

പുരുഷസ്വത്വവും , മാനസികാരോഗ്യവും, സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള സൂക്ഷ്മബന്ധത്തെ സമീപകാലത്തു പുറത്തുവന്ന ‘ട്രാൻസ്’ (2020), ‘കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് (2019) എന്നീ സിനിമകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ആനന്ദും[…]

Read more